I'm fine with the swirling colors


I’m fine with the swirling colors
Anders Vestergaard & Finn Loxbo 

I’m fine with the swirling colors is the current distillation of the collaboration between Finn Loxbo and Anders Vestergaard, crystallized as two pieces of hyper-dynamic and intimate music - or as a type of auditory acupuncture. The Scandinavian duo was formed in 2014, at first experimenting with a larger setup of multiple guitars, percussion and electronics, but through the years the instrumentation and approach have become more and more reduced to the current setup of an acoustic guitar and one drum with an analog feedback system. 


Swedish: 

I’m fine with the swirling colors är ett resultat av det pågående samarbetet mellan gitarristen Finn Loxbo och trumslagaren Anders Vestergaard. Duon bildades 2014 och experimenterade först med en större instrumentsättning bestående av två gitarrer, elektronik och en massa slagverk, men allteftersom tiden gått har instrumentsättningen och deras gemensamma grund för improvisation gradvis reducerats ner till sin nuvarande intima form – hyperdynamisk öronakupunktur framförd på akustisk gitarr, virveltrumma och rundgångselektronik. Recorded by Ellen Arkbro.
Mixed by Finn Loxbo and Anders Vestergaard.
Mastered by Arnold Kasar at Calyx.
Artwork and photo by Daniel Piaggio Strandlund.
All music by Finn Loxbo and Anders Vestergaard.