Eter


Eter, Finn Loxbo 

Eter is comprised of improvisations with various starting points, all of which have emerged from a long-term investigation of the sounds that dwell in the acoustic steel string guitar, and of the music that dwell within the fingers, and within the heart. This collection of music turns into a journey between, on the one hand, textural improvisations in which the use of preparations and objects renders it difficult to identify the guitar as the source of the sound, and on the other, more melodic adventures in which the instrument is played in a more a traditional way. 

"An acoustic guitar contains unexpected capacities for sonic expression. And Finn Loxbo is a master of discovering them, and of making great art out of these possibilities. While in his hands [...] the metal and wood of the acoustic guitar is singing completely new songs." 
– Johan Jacobsson Franzén, Orkesterjournalen 

Finn Loxbo is a guitarist with focus on improvised music and experimental rock. Besides playing solo concerts, and in different acoustic constellations with, amongst others, Anders Vestergaard, Lisa Ullén and Karin Johansson, he also plays in bands with larger electrified expressions such as Strändernas Svall and Doglife. 


Swedish: 

Eter består av improvisationer med utgångspunkt ifrån olika spelsätt som under en längre tid vuxit fram genom ett utforskande av de ljud som bor i en akustisk stålsträngad gitarr och den musik som bor i fingrarna, huvudet och hjärtat. Den samlade musiken på skivan blir en resa mellan texturella improvisationer där preparationer och tillhyggen gör gitarren svåridentifierbar som ljudkälla, och mer melodiska utflykter där instrumentet spelas på ett mer traditionellt sätt. 

"En akustisk stålsträngad gitarr rymmer oanade uttrycksmöjligheter. Och Finn Loxbo är en mästare på att upptäcka och skapa stor konst av dessa möjligheter. I hans händer [...] sjunger den akustiska gitarrens trä och metall helt nya sånger." 
– Johan Jacobsson Franzén, Orkesterjournalen 

Finn Loxbo är gitarrist med fokus på improvisationsmusik och experimentell rock. Utöver solokonserter och spelningar med akustiska konstellationer bl a i duos tillsammans med Anders Vestergaard, Karin Johansson och Lisa Ullén, spelar han även i mer högljudda band som Strändernas Svall och Doglife. 


Photo and Artwork by Erik Viklund.

Recorded and mixed by Rasmus Persson at Atalante 2015. Mastered by Henrik Alsér at Svenska grammofonstudion.The Wire review